Клиенти

ТЕХНОАРТ - КИРОВ И СИЕ СД

Компания „Техноарт - Киров и сие" СД е основана през 1991 година. Дейността на дружеството е ориентирана в три основни направления :
- Търговия със строителни материали.
- Строителство на промишлени, обществени и жилищни сгради.
- Инвестиционни проекти.

За контакти с ТЕХНОАРТ - КИРОВ И СИЕ СД

София 1309,
бул. "Александър Стамболийски" №130 - 132

тел.: 02/ 80 24 300, 80 24 333
факс: 02/ 80 24 301Website: www.technoart-bg.com

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]