Проектиране

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД проектира стоманобетонни, метални и дървени конструкции на сгради и съоръжения в съответствие с действащите Норми за проектиране.

За улесняване и прецизиране работата при проектиране, и осигуряване на бързо и качествено изготвяне на конструктивните проекти, БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД използва лицензирани софтуерни продукти.

 

 

   

 

Новини

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]