Клиенти

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБЪЛГАРИЯ

За контакти с МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБЪЛГАРИЯ

София 1000
пл. "Света Неделя" №5

тел. 02/ 981 01 11
факс: 02/ 981 18 33


Website: www.mh.government.bg

Назад
 

Проекти за този клиент

За контакти

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, бул. България 49А
тел./факс: 02/ 887 43 61
тел.: 02/ 974 58 53
e-mail: [email protected]